Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelem röviden

Általános utasítások
A következőkben egyszerű áttekintést nyújtunk arról, mi történik az adataival, ha felkeresi honlapunkat. Személyes vonatkozású adat minden olyan adat, amellyel az Ön személyét azonosítani lehet. Az adatvédelem témájával kapcsolatos részletes információkat az ezen szöveg alatt kifejtett adatvédelmi nyilatkozatban találja.

Mi az Ön által közölt adatokat az Ön megrendelésének teljesítéséhez és lebonyolításához használjuk fel. A szerződés teljesítése érdekében adatait a szállítással megbízott csomagküldő vállalathoz továbbítjuk, amennyiben ez a megrendelt áruk szállításához szükséges. A fizetések lebonyolításához az ehhez szükséges fizetési adatokat a fizetéssel megbízott hitelintézethez, vagy adott esetben az általunk megbízott pénzügyi szolgáltatóhoz, ill. a rendelési folyamatban Ön által kiválasztott pénzügyi szolgálathoz továbbítjuk.

Adatrögzítés honlapunkon

Ki felelős honlapunkon az adatrögzítésért?
Az ezen honlapon történő adatfeldolgozást a honlap üzemeltetője végzi. Kontaktadatait ezen honlap impresszumában találja.

Hogyan rögzítjük adatait?
Adatainak rögzítés egyrészt úgy történik, hogy közli velünk azokat. Ennek során olyan adatokat rögzítünk, amelyeket Ön kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Más adatokat a honlap látogatásakor IT-rendszerünk automatikusan rögzít. Ezek főként műszaki adatok (pl. internetkereső, üzemi rendszer vagy az oldallátogatás időpontja). Ezen adatok rögzítése automatikusan történik, mihelyt belép honlapunkra.

Mire használjuk fel az Ön adatait?
Az adatok egy részét azért rögzítjük, hogy a honlap hibátlan működését biztosítsuk. Más adatok az felhasználói magatartásának elemzésére használhatók fel.

Milyen jogokkal rendelkezik Ön adataival kapcsolatosan?
Önnek bármikor joga van az Ön személyes vonatkozású adatainak eredetéről, címzettjeiről és céljáról felvilágosítást kapni. Ezenkívül joga van arra, hogy ezen adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését kérje. Ezzel, valamint az adatvédelem további kérdéseivel kapcsolatban bármikor hozzánk fordulhat az impresszumban megadott címen. Önnek továbbá panasztételi joga van az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Elemzési eszközök és harmadik cégek eszközei
Honlapunk látogatásakor az Ön böngészési magatartása statisztikailag kiértékelhető lehet. Ez elsősorban cookie-k és úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik. Az Ön böngészési magatartásának elemzése általában anonim módon történik: a böngészési magatartás nem visszakövethető Önig. Ön ezen elemzésnek ellentmondhat, vagy azt bizonyos eszközök használatának mellőzésével megakadályozhatja. Az erre vonatkozó részletes információkat a következő adatvédelmi nyilatkozatban találja.

Ezen elemzésnek ellentmondhat. Az Ön ellentmondási lehetőségeiről ezen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

2. Általános tájékoztatás és kötelező információk

Adatvédelem
Ezen oldalak üzemeltetői személyes adatainak védelmét nagyon komolyan veszik. Személyes vonatkozású adatait bizalmasan és az adatvédelmi előírásoknak, valamint ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes vonatkozású adatok kerülnek rögzítésre. Személyes vonatkozású adat minden olyan adat, amellyel az Ön személyét azonosítani lehet. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kifejti, milyen adatokat rögzítünk és azokat mire használjuk fel. Azt is kifejti, hogy mindez mely célból történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten történő adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció) biztonsági kockázattal járhat. Az adatok harmadik személyek hozzáférésétől való maradéktalan védelme nem lehetséges.

Tájékoztatás a felelős helyről
Ezen honlap adatfeldolgozásáért felelős hely:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 6631 / 795-0
E-Mail: webinfo(at)krause-systems.de

Felelős hely lehet azon természetes vagy jogi személy, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes vonatkozású adatok (pl. nevek, email címek, és hasonlók) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Adatfeldolgozáshoz hozzájárulás visszavonása
Sok adatfeldolgozási folyamat csak az kifejezett beleegyezésével lehetséges. Ön a már megadott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy nekünk küldött, formát mellőző email is. A visszavonásig történt adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Jog az adatok továbbítására
Önnek joga van arra, hogy az általunk az Ön beleegyezése vagy szerződés teljesítése alapján feldolgozott adatainak kiadását saját magának vagy harmadik személynek egy szokásos, géppel olvasható formátumban kérje. Amennyiben Ön az adatok más felelősnek történő közvetlen továbbítását kéri, ez csak műszaki kivitelezhetőség esetén lehetséges.

SSL- ill. TLS-kódolás
Ez az oldal biztonsági okokból, és bizalmas tartalmak, pl. az Ön által oldal-üzemeltetőként küldött megrendelések vagy megkeresések átvitelének védelme céljából SSL- ill. TLS-kódolást alkalmaz. A kódolt kapcsolatot úgy ismeri fel, hogy a böngésző címsora “http://”-ről “https://”-re változik, majd az böngészősorának zárszimbólumán is.

Ha az SSL- ill. TLS-kódolás aktiválva van, az Ön által hozzánk küldött adatokat harmadik személyek nem olvashatják.

Felvilágosítás, zárolás, törlés
Ön az érvényes jogszabályi rendelkezések keretében bármikor jogosult arra, hogy az Ön tárolt személyes vonatkozású adatairól, azok eredetéről, és címzettjeiről, az adatfeldolgozás céljáról térítésmentes felvilágosítást kapjon, valamint adott esetben ezen aktuális helyesbítésére, zárolására és törlésére is. Ezzel, valamint az adatvédelem további kérdéseivel kapcsolatban bármikor hozzánk fordulhat az impresszumban megadott címen.

Reklámlevelek letiltása
Ezennel letiltásra kerül az impresszum-kötelezettség keretében nyilvánosságra hozott kontaktadatok nem kifejezetten megrendelt reklám- és információanyagainak megküldése. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják jogi lépések megtételének jogát a nem kért rekláminformációk, pl. levélszemétben történő küldése esetére.

3. Adatvédelmi megbízott

Jogszabályban előirt adatvédelmi megbízott
Vállalatunk számára adatvédelmi megbízottat jelöltünk ki:

Thorsten Damm
Verband Holz+Kunststoff Hessen-Thüringen e. V.
Bierstadter Straße 39
65203 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611 / 17 36-22
E-Mail: datenschutzbeauftragter(at)vhk.de

4. Adatrögzítés honlapunkon

Cookie-k
Az internetoldalak részben úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k arra szolgálnak, hogy kínálatunkat, felhasználóbaráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az ÖN számítógépe rögzít és az Ön böngészője ment.

Az általunk alkalmazott cookie-k legtöbbje, úgynevezett „session-cookie”. Az Ön látogatása végén ezek automatikusan törlődnek. Más cookie-k addig tárolódnak az Ön gépén, amíg Ön nem törli ezeket. Ezen cookie-k teszik lehetővé számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük az Ön böngészőjét.

Ön úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy információkat kap a cookie-król, ami lehetővé teszi, hogy Ön a cookie-kat csak egyedi esetben engedélyezi, a cookie-kat bizonyos esetekben vagy általánosságban letilthatja, valamint aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k deaktiválása esetén ezen weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

Azon cookiek tárolása, amelyek az elektronikus kommunikációs folyamat kivitelezéséhez, vagy bizonyos, Ön által kért funkciók (pl termékkosár-funkció) működéséhez szükségesek, az DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pont alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik cookie-k tárolásához, szolgáltatásainak műszakilag hibátlan és optimalizált rendelkezésre bocsátása céljából. Amennyiben más cookie-k (pl böngészési magatartásának elemzéséhez szükséges cookie-k) kerülnek tárolásra, ezek kezelése ezen adatvédelmi nyilatkozatban külön történik.

Szerver-logfájlok
Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat rögzít és tárol úgynevezett szerver-logfájlokban, amelyeket az böngészője automatikusan küld hozzánk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Alkalmazott üzemi rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A szerver megkeresésének időpontja
  • IP-Cím

Ezen adatok más adatforrásokkal nem kerülnek összevezetésre.

Az adatfeldolgozás a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pont alapján történik, ami megengedi az adatok a szerződés vagy a szerződést megelőző intézkedések teljesítése céljából történő feldolgozását.

Kapcsolatfelvételi űrlap
Ha kapcsolatfelvételi űrlap útján megkeresést juttatnak el hozzánk, akkor a megkeresési űrlapon megadott adatokat. ideértve az ott megadott kontaktadatokat, a megkeresés feldolgozása, és kiegészítő kérdések megválaszolása céljából tároljuk. Ezen adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozása így kizárólag az Ön beleegyezés alapján történik (DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f). Ön ezt a beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy nekünk küldött, formát mellőző email is. A visszavonásig történt adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok nálunk maradnak, amíg Ön bennünket azok törlésére nem szólít fel, a tárolásra vonatkozó beleegyezését vissza nem vonja, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. az Ön megkeresésének feldolgozása befejeződött). A kötelező jogszabályi rendelkezéseket - különösen a megőrzési időket - mindez nem érinti.

Adatok feldolgozása (Ügyfél- és szerződési adatok)
Személyes vonatkozású adatokat csak annyiban rögzítünk, dolgozunk fel és használunk fel, amennyiben ez a jogviszony tartalmi kialakításához vagy módosításához szükséges (alapadatok). Ez a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pont alapján történik, ami megengedi az adatok a szerződés vagy a szerződést megelőző intézkedések teljesítése céljából történő feldolgozását. Internetoldalaink igénybevételére vonatkozó személyes vonatkozású adatokat (felhasználási adatokat) csak annyiban rögzítünk, dolgozunk fel és használunk fel, amennyiben ez a felhasználó számára lehetővé teszi a szolgáltatás igénybevételét és elszámolását.

A rögzített ügyféladatok a megbízás lezárása vagy az üzleti kapcsolat befejeződése után törlésre kerülnek. A jogszabályi megőrzési időket ez nem érinti.

Adattovábbítás szolgáltatási szerződések és digitális tartalmak esetén
Személyes vonatkozású adatokat harmadik személyeknek csak akkor továbbítunk, ha ez a szerződéskötés keretében szükséges, pl. a fizetés lebonyolításával megbízott hitelintézetnek.

Az adatokat ezen túlmenően nem továbbítjuk, ill. csak akkor, ha a továbbításhoz Ön kifejezett beleegyezését adta. Az Ön adatait kifejezett beleegyezése nélkül, pl. reklámcélokra, nem továbbítjuk.

Az adatfeldolgozás a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pont alapján történik, ami megengedi az adatok a szerződés vagy a szerződést megelőző intézkedések teljesítése céljából történő feldolgozását.

5. Közösségi média

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)
Oldalainkon a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA plugin-jei kerültek integrálásra. A facebook-plugin-eket a facebook logója, vagy a „lájk-gomb” (tetszik-gomb) útján ismeri fel oldalunkon. A facebook-pluginek áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ha oldalainkat felkeresi, a plugin közvetlen kapcsolatot teremt az Ön böngészője és a facebook szervere között. A facebook ezzel információt kap arról, hogy az Ön IP-címéről felkeresték oldalunkat. Ha a facebook „lájk-gombjára” kattint, amíg be van jelentkezve facebook-fiókjába, facebook-profilján linkelheti oldalaink tartalmát. A facebook ezzel oldalaink látogatását hozzárendelheti az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalak üzemeltetőiként a facebooktól nem kapunk tájékoztatást a továbbított adatok tartalmáról vagy azok felhasználásáról. Erre vonatkozó további információkat a facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ha nem szeretné, hogy a facebook oldalaink felkeresését az Ön facebook felhasználói fiókjához tudja hozzárendelni, kérjük, jelentkezzen ki facebook-felhasználói fiókjából.

Twitter Plugin
Oldalainkon a twitter szolgáltatás funkciói is megtalálhatók. Ezen funkciókat a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA nyújtja. A twitter használatával és a „re-tweet” funkcióval az Ön által felkeresett weboldalak összekapcsolódnak az Ön twitter-fiókjával és más felhasználókkal is. Ennek során adatok továbbítódnak a twitter számára. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalak üzemeltetőiként a facebooktól nem kapunk tájékoztatást a továbbított adatok tartalmáról vagy azok felhasználásáról. Erre vonatkozó további információkat a twitter adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://twitter.com/privacy.

Az Ön twitter-adatvédelmi beállításait a fiók-beállításokban módosíthatja: https://twitter.com/account/settings

Google+ Plugin
Oldalaink a Google+funkcióit is alkalmazzák. Ezt a Google Ireland Limited (Registernumber: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Információk rögzítése és továbbítása: A Google+kapcsolófelület segítségével világszerte információkat tud nyilvánosságra hozni. A Google+kapcsolófelület útján Ön és a többi felhasználó a Google-tól és partnereinktől személyre szabott tartalmakat kap. A Google tárolja az Ön által egy +1 tartalomra adott információt, és azon információkat is, amelyeket Ön a +1-re kattintáskor megtekintett. Az Ön +1-je, az Ön profilnevével és fényképével együtt, megjelenhet a Google-szolgáltatásokban, így a keresési eredményekben, vagy az Ön Google-profiljában, vagy az internet más weboldalain is.

A Google információkat jegyez fel az Ön +1 tevékenységeiről, a Google-szolgáltatások javítása érdekében, Ön és mások számára. A Google-kapcsolófelület alkalmazása érdekében Önnek egy világszerte látható, nyilvános Google-profilra van szüksége, amelynek legalább a profilhoz választott nevet tartalmaznia kell. Ezen név minden Google-szolgáltatásban alkalmazásra kerül. Néhány esetben ez a név más nevet is helyettesíthet, amelyet Ön tartalmak Google-fiókon keresztül történő megosztása során használt. Az Ön Google-profiljának identitását olyan felhasználóknak adja meg, akik ismerik az Ön email címét, vagy egyéb azonosító információkkal rendelkeznek Önről.

A rögzített információk felhasználása: A fent kifejtett használati célok mellett az Ön által megadott információk a Google adatvédelmi rendelkezései szerint kerülnek felhasználásra. A Google valószínűleg összefoglaló statisztikát hoz nyilvánosságra a felhasználók +1 tevékenységeiről, ill. ezeket felhasználóknak és partnereknek, így kiadóknak, hirdetőknek vagy kapcsolt weboldalaknak továbbítja.

6. Elemzési eszközök és reklám

Google Analytics
Ezen weboldal a Google Analytics webelemző szolgálat funkciót használja. Ezt a Google Ireland Limited (Registernumber: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” alkalmaz. Ezek olyan szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és amelyek lehetővé teszik Önnek a weboldal használatának elemzését. Az ezen weboldal használatáról a cookie-k által előállított információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra, és ott tárolódnak.

A Google Analytics cookie-k tárolása a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pont alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, webkínálata és reklámtevékenysége optimalizálása céljából.

IP-anonimizálás
Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ezzel a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződés más államaiban az USA-ba való továbbítás előtt rövidíti. A teljes IP-cím USA-beli szerverre továbbítása és ottani rövidítése csak kivételes esetekben fordul elő. A Google ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából ezen információkat arra használja fel, hogy a weboldal használatát kiértékelje, a weboldal-tevékenységekről jelentéseket állítson össze, és a honlap üzemeltetője számára a weboldalhasználattal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által küldött IP-cím a Google más adataival nem kerül összevezetésre.

Böngésző plugin
Ön a cookie-k tárolását böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben esetenként nem fogja tudni teljeskörűen használni ezen weboldal valamennyi funkcióját. Ezen kívül az Ön cookie-k által előállított és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatainak (ideértve az Ön IP-címét is) a Google részére történő továbbítását, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha a következő link alatti böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Adatrögzítés letiltása
Ön adatainak a Google Analytics általi rögzítését megakadályozhatja, ha a következő linkre kattint: Ez egy opt-out cookie-t telepít, amely a weboldal jövőbeli felkeresései esetén megakadályozta adatainak rögzítését. Google Analytics deaktiválása.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezeléséről több információt talál a Google adatvédelmi nyilatkozatában: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megbízási adatfeldolgozás
A Google-val megbízási adatfeldolgozási szerződést kötöttünk, és teljes mértékben érvényesítjük a német adatvédelmi hatóságok Google Analytics használatával kapcsolatos szigorú előírásait.

Demográfiai jellemzők a Google Analytics-nál
Ezen weboldal alkalmazza a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját. Ezzel jelentéseket lehet készíteni az oldal látogatóinak életkoráról, neméről és érdeklődési köréről. Ezen adatok a Google érdeklődés-vonatkozású reklámjaiból, valamint harmadik cégek látogatói adataiból származnak. Ezen adatok nem rendelhetők hozzá bizonyos személyekhez. Ön hirdetési beállításain keresztül ezt a funkciót Google-fiókjában bármikor deaktiválhatja, vagy az „Adatrögzítés letiltása” ponthoz hasonlóan általánosságban is letilthatja.

Matomo (korábban Piwik)
Ezen weboldal a nyílt forrású Matomo webelemző szolgálatot alkalmazza. A Matomo úgynevezett „cookie-kat” alkalmaz. Ezek olyan szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és amelyek lehetővé teszik Önnek a weboldal használatának elemzését. Ehhez szerverünkön tároljuk az ezen weboldal használatáról a cookie-k által előállított információkat. Az IP-cím a tárolás előtt anonimizálásra kerül..

A Matomo cookie-k addig tárolódnak az Ön gépén, amíg Ön nem törli ezeket.

A Matomo cookie-k tárolása a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pont alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, webkínálata és reklámtevékenysége optimalizálása céljából.

A cookie-k által ezen weboldal használatáról előállított információkat harmadik személyeknek nem továbbítjuk. Ön a cookie-k tárolását böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben esetenként nem fogja tudni teljeskörűen használni ezen weboldal valamennyi funkcióját.

Ha adatainak tárolásával és felhasználásával nem ért egyet, a tárolást és felhasználást itt deaktiválhatja. Ebben az esetben az Ön böngészőjében egy opt-out cookie telepítődik, amely megakadályozza, hogy a Matomo felhasználói adatokat tároljon. Ha törli cookie-jait, ennek következményeként a Matomo opt-out-cookie is törlődik. Az opt-out-ot oldalunk ismételt felkeresésekor ismét aktiválni kell.

Google AdWords és Google Conversion-Tracking
Ez a weboldal Google AdWords-t alkalmaz. AdWords a Google Ireland Limited (368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland online reklámprogramja.

A Google AdWords keretében az úgynevezett „conversion-trackinget” használjuk. Ha Ön a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, a conversion-trackingre egy cookie telepítődik. A cookie-k kisebb szövegfájlok, amelyeket az internetböngésző telepít a felhasználó számítógépére. Ezen cookie-k 30 nap után érvényességüket vesztik és nem a felhasználó személyes azonosítására szolgálnak. Ha a felhasználó ezen honlap bizonyos oldalait felkeresi és a cookie még nem járt le, a Google és mi fel tudjuk ismerni, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és erre az oldalra irányították.

Minden Google AdWords ügyfél más cookie-t kap. A cookie-k az AdWords-ügyfelek weboldalain keresztül nem nyomon követhetők. A conversion-cookie-k segítségével beszerzett információk azon AdWords-ügyfelek conversion-statisztikái elkészítésére szolgálnak, akik a conversion-tracking mellett döntöttek. Az ügyfelek így megtudják azon felhasználók összesített számát, akik hirdetéseikre kattintottak, és egy conversion-tracking-gal ellátott oldalra kerültek. Azonban nem kapnak olyan információkat, amelyekkel a felhasználók személyét azonosítani tudnák. Ha Ön ezen nyomon követésben nem szeretne részt venni, használatát letilthatja, ha internetböngészőjének felhasználói beállításaiban a Google conversion-tracking cookie-ját egyszerűen deaktiválja. Ettől kezdve Ön nem kerül be a conversion-tracking statisztikákba.

A conversion-cookie-k tárolása a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pont alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, webkínálata és reklámtevékenysége optimalizálása céljából.

A Google AdWords-re és a Google conversion-tracking-re vonatkozó további információkat a Google adatvédelmi rendelkezéseiben találja: https://www.google.de/policies/privacy/.

Ön úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy információkat kap a cookie-król, ami lehetővé teszi, hogy Ön a cookie-kat csak egyedi esetben engedélyezi, a cookie-kat bizonyos esetekben vagy általánosságban letilthatja, valamint aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k deaktiválása esetén ezen weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

7. Hírlevél

Hírlevél-adatok
Ha Ön az ezen weboldalon kínált hírlevelet meg szeretné rendelni, szükségünk van az Ön email címére, valamint azon információkra, melyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön a megadott email cím tulajdonosa és a hírlevél fogadásával egyetért. További adatok rögzítése nem vagy csak önkéntes alapon történik. Ezen adatokat kizárólag a megrendelt adatok elküldésére használjuk és harmadik személyeknek nem továbbítjuk.

A hírlevelet megrendelő űrlapon megadott adatok feldolgozása így kizárólag az Ön beleegyezés alapján történik (6. cikkely 1. bekezdés f). Az adatok és az email cím tárolásához, valamint a hírlevél elküldéséhez adott beleegyezését bármikor visszavonhatja, például a hírlevél „lejelentkezés” linkjére kattintással. A már megtörtént történt adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a hírlevél megrendeléséhez megadott, nálunk tárolt adatokat a hírlevélről történő lejelentkezéséig tároljuk és a hírlevél lemondása után töröljük. A más célból nálunk tárolt adatokat (pl. a tagok email címeit) mindez nem érinti.

8. Plugin-ek und eszközök (tools).

YouTube
Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube pluginjeit is használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha Ön felkeresi egyik YouTube pluginnel ellátott oldalunkat, ezzel kapcsolatot teremt a YouTube szervereihez. Ennek során a YouTube megtudja, hogy Ön melyik oldalunkat kereste fel.

Ha Ön bejelentkezett YouTube-fiókjába, ezzel lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészői szokásait közvetlenül személyes profiljához rendelje. Ezt úgy tudja megakadályozni, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube használata online-kínálatunk vonzó megjelenítésének érdekében történik. Ez a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pont értelmében jogos érdeknek számít.

Erre vonatkozó további információkat a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps
Az oldal a Google Maps térképszolgálatát használja. Ezt a Google Ireland Limited (Registernumber: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az Ön IP-címének tárolása. Ezen információk általában egy USA-beli Google-szerverre továbbítódnak és ott tárolódnak. Ezen oldal tulajdonosa nem tudja befolyásolni ezen adatátvitelt.

A Google Maps használata online-kínálatunk vonzó megjelenítésének és a weboldalunkon megadott helyek könnyű megtalálhatóságának érdekében történik. Ez a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) pont értelmében jogos érdeknek számít.

A felhasználó adatok kezelésére vonatkozó további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában találja: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Adatvédelem pályázatok és pályázati eljárások esetén

A feldolgozásért felelős hely rögzíti és feldolgozza a pályázók személyes vonatkozású adatait, a pályázati eljárás lebonyolítása céljából. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez elsősorban akkor történik, ha egy pályázó a megfelelő pályázati dokumentumokat elektronikus úton, például emailben, vagy egy az internetoldalon található űrlapon keresztül továbbítja a feldolgozásért felelős személynek. Ha a feldolgozásért felelős személy egy pályázóval munkaszerződést köt, az elküldött adatok tárolása a foglalkoztatási viszony lebonyolítása céljából, a jogszabályi előírások figyelembevételével történik. Ha a feldolgozásért felelős személy nem köt munkaszerződést a pályázóval, akkor a pályázati dokumentumok a negatív döntés ismertetését követő két hónap után automatikusan törlődnek, amennyiben a feldolgozásért felelős jogos érdekei ezzel nem állnak szemben. Egyéb jogos érdek ebben az értelemben például az Általános Egyenlő Bánásmód törvény (AGG) szerinti bizonyítási kötelezettségi eljárás